FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Vandingsregulativ

Vand med omtanke:

Det er forbudt:- At vande med automatisk vandingsudstyr (sprinklere, spredere, vippevandere, udlagt slange m.m.).- At vande græsplæner.Forbudene er udstedt af Gundsø kommune og gælder for alle vandværker i kommunen.
I perioden 1. maj til 30. september er havevanding kun tilladt således:- Ulige husnumre må vande på ulige datoer.- Lige husnumre må vande på lige datoer.- Der må kun vandes mellem kl. 20.00 og kl. 24.00 og kun med ført slange jvf. ovenstående.
Det henstilles at soppebassiner, havebassiner o.lign. benyttes hensigtsmæssigt, idet for stort vandforbrug vil medføre restriktioner i brugen!Overtrædelse af vandregulativ medfører strafgebyr!(Strafgebyret er på 625,00 inkl. moms)
Enhver interessent er pligtig til at at påtale overtrædelse af regulativet.Hvis påtalen ignoreres har interessenten pligt til at underrette bestyrelsen herom.
Et godt råd:- Haven vandes bedst ved at gennemvande blomster o.lign. få gange med meget vand. Ved at vande mere end hver anden dag (som tilladt) kan jorden let blive meget dårlig med mulighed for svampesygdomme.
Name: have vanding.jpg.

Nyheder

Dato: 11.5.2022 kl.19:15

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00