FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Måleraflæsning

Hvornår skal der aflæses vand?

Måleraflæsning foretages hvert år i perioden ultimo oktober til ultimo november.

Se dit vandforbrug fra tidligere år - Her skal du logge ind med NemId. Har du brug for hjælp, så kontakt FORS A/S på tlf.: 7020 2066 Telefonerne er åbne mandag - torsdag fra kl. 9-15 og fredag fra kl. 9-14.

Nyheder

Gundsømagle vandværk A.M.B.A.
afholder
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

onsdag den 17. april 2024 kl. 18.00
i Roskilde Kongrescenter
Dørene åbnes kl. 17.00

Forslag til generalforsamlingen
skal være vandværket i hænde
senest den 15. marts 2024.
mail: vand@gundsøvand.dk

Indkaldelse med regnskab og
budget bliver fremsendt

Med venlig hilsen
Gundsømagle Vandværk A.m.b.a

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00