FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Vandværket

Lidt fakta:

Vandværket har, siden stiftelsen i år 1903, været vandforsyningen i Gundsømagle.
Med 3 store grundvandspumper bliver der dagligt pumpet 320 m³ vand ud til forbrugerne.
Dette er et stort antal kubikmeter, så derfor må vi passe noget bedre på vores miljø.
Her finder du vandværket:

Nyheder

Dato: 11.5.2022 kl.19:15

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00