FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Forbrugerrådet

Vidste du det?

At vandforbruget i den private husholdning er ca. 200 liter pr. person i døgnet. Deraf bruges kun ca. 15 liter til mad og drikke, mens resten af det gode drikkevand anvendes til personlig hygiejne, tøj- og opvask samt WC og spildevand.
En dryppende vandhane kan bruge over 125 liter på en uge, og en utæt Wc-cisterne kan give et vandspild på 1000 liter i døgnet. Det kan blive over 5000 kr. på et år inkl. vandafledningsafgift, gennemgå derfor din vandinstallation med jævne mellemrum.
Vandets hårdhed er ca. 20 dH. (feb. 2018)
Det bruger du vand til:
Wc-cisterne 6-8 liter pr. gang
Karbad 200 liter pr.gang
Brusebad 0-80 liter pr. gang
Havevanding 20-25 liter pr. minut
Vaskemaskine 100-160 liter pr. gang
Pas på vandet til dine efterkommere
Det vand, vi drikker i dag, er faldet som regn for mere end 100 år siden. Det tager 50-100 år for regnvandet at sive ned i grundvandet, hvorfra vi pumper det op. Vore oldebørn skal drikke det vand, der i dag flader som regn. Brug derfor ikke kemiske sprøjtemidler og smid ikke olie- og kemikalierester på jorden - 1 liter fyringsolie kan forurene 1 mill. liter grundvand.
Brunfarvet vasketøj
Spørgsmål: Hvad gør man med en kogevask, der er blevet gullig p.g.a. for meget jern i vandet efter f.eks. ledningsbrud?
Svar: Citronsyre kan som regel klare problemet. Statens Husholdningsråd anbefaler følgende fremgangsmåde:
Det misfarvede tøj lægges i blød i vand, tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 liter. Efter 1/2 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 liter vand. Tøjet skylles og behandles som efter vask.
Name: vaskemaskine.jpeg.

Nyheder

Gundsømagle vandværk A.M.B.A.
afholder
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

onsdag den 17. april 2024 kl. 18.00
i Roskilde Kongrescenter
Dørene åbnes kl. 17.00

Forslag til generalforsamlingen
skal være vandværket i hænde
senest den 15. marts 2024.
mail: vand@gundsøvand.dk

Indkaldelse med regnskab og
budget bliver fremsendt

Med venlig hilsen
Gundsømagle Vandværk A.m.b.a

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00