FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Takster

Takstblad for Gundsømagle Vandværk

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der evt. vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskab) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Name: takstblad.jpeg.

Nyheder

Dato: 11.5.2022 kl.19:15

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00