FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Sådan indrapporterer du
Name: måleraflæsning.jpg.
Vi beder dem venligst aflæse Deres vandmåler pr. ultimo oktober og notere resultatet på vedhængende aflæsningskort, eller indrapporter på hjemmesiden.
Indrapporteringen på hjemmesiden eller indrapporteringskort bedes returneret til os og vil danne grundlag for slutopgørelsen.
Såfremt kort/hjemmeside indrapportering ikke er sendt/afleveret til os inden 5. november, og vi rykker for aflæsningen, opkræves et gebyr ifølge takstblad.
Når indlevering/indtastning af måleraflæsning har overskredet tidsfristen, så vandværket fysisk selv må foranledige aflæsningen, opkræves et gebyr ifølge takstblad.
Evt. fejl ved måleren skal omgående meldes til vandværket. Hvis måleren har været i uorden, vil Deres vandforbrug blive ansat skønsmæssigt.

Nyheder

Dato: 21.3.2020
Generalforsamlingen den 28. april 2020 er udsat, på grund af Corona virus.

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00