FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Regulativ

Regulativ for Gundsømagle Vandværk:

Her kan du finde og downloade en pdf-fil med
Name: regulativ.jpeg.

Nyheder

Dato: 21.3.2020
Generalforsamlingen den 28. april 2020 er udsat, på grund af Corona virus.

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00