FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Indvindingsopland

Her henter vi vandet:

Name: indvindingsopland.jpg.
Kortet viser det modelberegnede indvindingsopland (Indsatsplan Værebro) for vandværket.
HUSK: Vi bor på vores drikkevand.
Haveejere bør undgå at bruge sprøjtemidler og kemikalier.

Nyheder

Dato: 21.3.2020
Generalforsamlingen den 28. april 2020 er udsat, på grund af Corona virus.

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00