Image bubble-clean-clear-315752.jpg loading placeholder
Image bubble-clean-clear-315752.jpg loading placeholder
Gundsømagle Vandværk A.m.b.A.
FRISK VAND TIL BEBOERNE I GUNDSØMAGLE
Image bubble-clean-clear-315752.jpg loading placeholder
Indvindingsopland

Her henter vi vandet:

indvindingsoplandImage indvindingsopland.jpg loading placeholder
Kortet viser det modelberegnede indvindingsopland (Indsatsplan Værebro) for vandværket.
HUSK: Vi bor på vores drikkevand.
Haveejere bør undgå at bruge sprøjtemidler og kemikalier.

Nyheder

Du kan læse seneste nyt fra vandværket her:
Her kommer snart nyheder...

Flere nyheder

Her kommer snart nyheder...
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gundsømagle Vandværk Amba.
Ladegårdsvej 11
Gundsømagle, 4000 Roskilde
gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk
Formand tlf.: 41 31 40 55
Kasserer tlf.: 41 20 01 00